Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Thành Phát

Ms. Hương

Bảng giá

CHUYÊN SẢN XUẤT CUNG cAÁp LINH KIỆN

CỬA CUÔN-CỬA KÉO-đÀI LOAN                                                                                                                                 

VP:40/46 Cö Xaù Löõ Gia - P15-Q11-TPHCM –Ñt:  090.8212567(Höông)   

* Xưởng SX: 58/22 Luõy Baùn Bích -F Taân Thôùi Hoøa –Q.Taân Phuù-TPHCM

(08.39615494- 08.38657456   -  Fax :08.39611206

Email:thanhphatdoor@yaho.com.vn  - Website:www.thanhphatdoor.com.vn

 

      

 

Diện tích

Cöûa cuoán duøng  Moter

Cöûa cuoán duøng Loø so

6 dem

7 dem

8 dem

6 dem

7 dem

8 dem

10m2 -> trở lên

340.000

360.000

380.000

360.000

380.000

400.000

8m2 -> 10m2

350.000

370.000

390.000

370.000

390.000

410.000

7m2 ® 8m2

360.000

380.000

400.000

380.000

400.000

420.000

6m2 ® 7m2

370.000

390.000

410.000

390.000

410.000

430.000

5m2  ® 6m2

380.000

400.000

420.000

400.000

420.000

440.000

4m2 ® 5m2

395.000

415.000

435.000

415.000

435.000

455.000

3m2 ®4m2

415.000

435.000

455.000

435.000

455.000

475.000

1m2 ® 3m2

440.000

460.000

480.000

460.000

480.000

500.000

 

STT

Tên hàng

ĐƠN GIÁ

01

nắp nhìn

30.000

02

Khoá ngang

200.000

03

Hộp che tính mét tới 2 mặt  (töø 2 m daøi   trôû leân)

220.000

04

Hộp che tinh mét tới 3 mặt  (töø 2 m daøi   trôû leân)

320.000

 

 

Motor

Cöûa cuoán

Bộ điều khiển từ xa (remote )

400.000/600.000

Motor 300kg – LD/Taiwan .Cửa từ 12m² trở xuoáng

2.000.000/2.700.000

Motor 400kg –LD/  Taiwan .Cửa từ 15m² trở xuoáng

2.150.000

Motor 500kg –LD/  Taiwan .Cửa từ 22m² trở xuoáng

Motor 600kg-LD /  Taiwan .Cửa từ 30m² trở xuoáng

2.300.000/3.000.000

2.500.000/

Motor 700kg –LD/  Taiwan .Cửa từ 35m² trở xuoáng

Motor 800 kg-LD/  Taiwan .Cửa từ 45m² trở xuoáng

4.100.000/

4.900.000/

BÌNH

LÖU ÑIEÄN

 Bộ lưu điện    400kg-  Taiwan

 Boä löu ñieän   600kg-  Taiwan

Boä löu ñieän    800kg-  Taiwan

Boä löu ñieän   1000kg-  Taiwan

2.200.000

2.500.000

3.600.000

4.500.000

 

Motor

ng taiwan

Mo tơ ống  (Tai wan) .Cửa từ 7m² trở xuoáng

3.100.000

Motơ ống    (Taiwan)  .Cửa từ 10m² trở  xuống

3.400.000

Motơ ống    (Taiwan)   .Cửa từ 14m² trở xuống

4.800.000

Motơ ống    (Taiwan)   .Cửa từ 20m² trở xuống

5.500.000

Bộ điều khiển từ xa (remote )

600.000

Giá trên la gia giao,.

<!       Đặc Biệt : nếu đặt rầy roong thay rầy thường+20.000đ/mdài  

Chống xô cửa cuốn gặp vật cản tự ngắt: 800.000đ/bộ (2 cái). --Mắt Thần :1.400.000 đ/2cái

 Bấm bướm cửa cuốn :100.000đ/bộ

Bảo hành về mặt kỹ thuật một năm .                  Giá trên không bao gồm  thuế  VAT: 10%.

                           Rất Hân Hạn Được Phục Vụ Quý Khách