0906878166 - 028 39615 494

Bảng giá của cuốn Đài Loan

DIỆN TÍCH CỬA CUỐN DÙNG MOTOR CỬA CUỐN DÙNG LÒ XO
6 dem 7 dem 8 dem 1 ly 6 dem 7 dem 8 dem 1 ly
10m²  → trở lên 340.000 370.000 400.000 470.000 360.000 390.000 420.000 490.000
8m²  → 10m² 350.000 380.000 410.000 480.000 370.000 400.000 430.000 500.000
7m²  → 8m² 360.000 390.000 420.000 490.000 380.000 410.000 440.000 510.000
6m²  → 7m² 370.000 400.000 430.000 500.000 390.000 420.000 450.000 520.000
5m²  → 6m² 380.000 410.000 440.000 510.000 400.000 430.000 470.000 500.000
4m²  → 5m² 395.000 425.000 455.000 525.000 415.000 445.000 475.000 545.000
3m²  → 4m² 415.000 445.000 475.000 545.000 435.000 465.000 485.000 555.000
1m²  → 3m² 440.000 470.000 500.000 570.000 460.000 490.000 520.000 590.000
MOTOR   CỬA CUỐN Motor 300 kg + remote ( taiwan ) - Cửa dưới 12m² bộ 2.900.000
Motor 400 kg + remote ( taiwan ) - Cửa dưới 15m² bộ 3.100.000
Motor 500 kg + remote ( taiwan ) - Cửa dưới 22m² bộ 3.200.000
Motor 600 kg + remote ( taiwan ) - Cửa dưới 28m² bộ 3.400.000
Motor 700 kg + remote ( taiwan ) - Cửa dưới 35m² bộ 5.200.000
Motor 800 kg + remote ( taiwan ) - Cửa dưới 45m² bộ 6.300.000
Remote bộ 500.000
Tay chìa remote rời cái 300.000
Bình lưu điện 400 kg - 2B (tích điện 24h - 36h) bộ 2.700.000
Bình lưu điện 600 kg - 2B (tích điện 24h - 36h) bộ 2.900.000
Bình lưu điện 800 kg bộ 4.200.000
Bình lưu điện 1.000 kg bộ 5.500.000
MOTOR ỐNG Motor ống + remote 50N (Đài Loan) - cửa dưới 7m² bộ 3.900.000
Motor ống + remote 100N (Đài Loan) - cửa dưới 10m² bộ 4.400.000
Motor ống + remote 120N (Đài Loan) - cửa dưới 12m² bộ 5.200.000
Motor ống + remote 140N (Đài Loan) - cửa dưới 15m² bộ 6.000.000
Motor ống + remote 230N (Đài Loan) - cửa dưới 18m² bộ 7.400.000
Remote bộ 700.000
PHỤ KIỆN KHÁC Hộp che 2 mặt tôn mạ màu ( Từ 2m dài trở lên ) m/d 280.000
Hộp che 3 mặt tôn mạ màu ( Từ 2m dài trở lên ) m/d 380.000
Nắp nhìn cái 50.000
Khóa ngang và cây ngang sắt chế cái 300.000
Chống xô ngoài, gặp vật cản tự dừng bộ 800.000
Chống xô âm trong rầy, gặp vật cản tự dừng bộ 1.500.000
Bấm bướm lá cửa cuốn kẽm bộ 150.000
Rầy roong thay rầy thường m/d 50.000
Phụ thu cửa quá khổ có kích thước chiều ngang từ 5m trở lên bộ 700.000
         Giá trên là giá giao,sản phẩm bảo hành 12 tháng,không bao gồm vận chuyển và thuế VAT