0906878166 - 028 39615 494

Bảng giá cửa cuốn nhôm Đức

 
MÃ SỐ MÀU GIÁ THÀNH PHẨM BAO GỒM TRỤC ỐNG + RÂY DẪN ( CỬA TRÊN 10m² ) ĐVT ĐƠN GIÁ
OT 40 Ghi sần Móc dày 1mm 700.000
OT 70 Ghi sần Móc dày 1mm 700.000
CT 55 Ghi sần Móc dày 1mm 850.000
CT 5121 Kem cát 2 chân, 1 vít, móc dày 1mm, chân dày1mm 900.000
CT 5122 Ghi cát 2 chân, 1 vít, móc dày 1mm, chân dày1mm 900.000
CT 5221 Kem cát 2 chân, 2 vít, móc dày 1mm, chân dày1.3mm 1.050.000
CT 5222 Ghi sần 2 chân, 2 vít, móc dày 1.2mm, chân dày1.5mm 1.200.000
CT 5224 Ghi cát 2 chân + 2 chân chống chịu lực, 2 vít, móc dày 1.2mm, chân dày1.5mm 1.200.000
CT 5226 Cafe cháy 2 chân đặc  + 2 chân chống chịu lực, 2 vít, móc dày 1.1mm, chân dày 2mm 1.700.000
CT 5232 Ghi cát 2 chân, 2 vít, 3 lớp móc dày 1.2mm, chân dày1.5mm 1.200.000
CT 5241 CT 5243 Ghi sần 4 chân, 2 vít, móc dày 1mm 1.080.000
CT 5266 Ghi sần 4 chân + 2 chân chống chịu lực, 2 vít, móc dày 1.1mm 1.350.000
ST 5229 Ghi sần 2 chân đặc chịu lực , 2 vít, móc dày 1.8mm, chân dày 3mm 1.880.000
SD 5228 Cafe cháy 2 chân đặc  + 2 chân chống chịu lực, 2 vít, móc dày 1.1mm, chân dày 3mm 1.880.000
SD 5231 Ghi sần 2 chân đặc chịu lực , 2 vít, 3 lớp, móc dày 1.4mm, chân dày 3mm 1.900.000
DB 5268 Ghi sần 4 chân + 2 chân chống chịu lực, 2 vít, móc dày 1.3mm 1.780.000

 
MOTOR + PHỤ KIỆN
Motor 300 kg + remote –  ( cửa dưới 12 m² ) bộ 2.900.000 Bình lưu điện 400 kg ( tích điện 24 – 36h ) bộ 2.700.000
Motor 400 kg + remote –  ( cửa dưới 15 m² ) bộ 3.100.000 Bình lưu điện 600 kg ( tích điện 24 – 36h ) bộ 2.900.000
Motor 500 kg + remote –  ( cửa dưới 20 m² ) bộ 3.200.000 Bình lưu điện 800 kg ( tích điện 48h ) bộ 4.200.000
Motor 600 kg + remote –  ( cửa dưới 26 m² ) bộ 3.400.000 Bình lưu điện 1.000 kg ( tích điện 48h ) bộ 5.500.000
Motor 800 kg + remote –  ( cửa dưới 40 m² ) bộ 6.300.000 Hộp che 2 mặt tôn mạ màu m/d 280.000
Hộp che 3 mặt tôn mạ màu m/d 380.000
Nắp nhìn cái 50.000
khoa ngang 300.000
Motor ống + remote 50N- Đài loan ( cửa dưới 7m² ) bộ 3.900.000 Thiết bị gặp vật cản tự dừng bộ 800.000
Motor ống + remote 100N- Đài loan ( cửa dưới 10m² ) bộ 4.400.000 Thiết bị gặp vật cản tự dừng âm trong rây bộ 1.500.000
Motor ống + remote 120N- Đài loan ( cửa dưới 12m² ) bộ 5.200.000 Bấm bướm lá cửa cuốn bộ 200.000
Motor ống + remote 140N- Đài loan ( cửa dưới 15m² ) bộ 6.000.000
Motor ống + remote 230N- Đài loan ( cửa dưới 18m² ) bộ 7.400.000 Phụ thu cửa quá khổ chiều ngang từ 5m trở lên bộ 700.000

Giá trên là giá giao,sản phẩm bảo hành 12 tháng,không bao gồm vận chuyển và thuế VAT