0906878166 - 028 39615 494

Bảng giá cửa kéo Đài Loan

    
 
CỬA KÉO ĐÀI LOAN - LÁ NHỎ 7P  TÔN MẠ MÀU (3 dem)
 
TÊN HÀNG Trên 10m² 8m²-10m² 7m²-8m² 6m²-7m² 5m²-6m² 4m²-5m² 3m²-4m² 2m²-3 m²
U 6 dem 380,000 390,000 400,000 410,000 420,000 440,000 470,000 500,000
U 7 dem 400,000 410,000 420,000 430,000 440,000 460,000 490,000 520,000
U 8 dem 430,000 450,000 470,000 490,000 510,000 530,000 560,000 600,000
U 9 dem 470,000 490,000 510,000 530,000 550,000 580,000 610,000 650,000
U 1 ly 510,000 540,000 570,000 600,000 630,000 660,000 700,000 750,000
U 1 ly2 600,000 640,000 680,000 720,000 760,000 810,000 860,000 920,000
CỬA KÉO ĐÀI LOAN KHÔNG LÁ TÔN MẠ MÀU
 
TÊN HÀNG Trên 10m² 8m²-10m² 7m²-8m² 6m²-7m² 5m²-6m² 4m²-5m² 3m²-4m² 2m²-3 m²
U 6 dem 300,000 310,000 320,000 330,000 340,000 360,000 390,000 420,000
U 7 dem 320,000 330,000 340,000 350,000 360,000 380,000 410,000 440,000
U 8 dem 350,000 370,000 390.000 410,000 430,000 450,000 480,000 520,000
U 9 dem 390,000 410,000 430,000 450,000 470,000 500,000 530,000 570,000
U 1 ly 430,000 470,000 500,000 530,000 560,000 590,000 630,000 680,000
U 1 ly2 520,000 560,000 600,000 640,000 680,000 730,000 780,000 840,000
 
* Lưu ý :  -  Cửa kéo lá lớn cộng (+) thêm 20.000đ/m²
  -  Nếu dùng lá dày 4.5 dem cộng (+) thêm 50.000đ/m²      
 -  Nếu dùng là ngoài tiêu chuẩn: lá 3dem x 160.000đ/m² - lá 4.5dem x 250.000đ/m²
 -   Mẫu MT4, MT5, MT6 theo yêu cầu cộng (+) thêm 20.000đ/m²
 -   Cửa sử dụng máng treo, bi treo cộng ( + ) thêm 50.000đ/m²
-   Cửa sử dụng bản lề xoay cộng ( + ) thêm 300.000đ/cánh
-   Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển và thuế VAT 10%.
 
RẤT HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH